ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τα Παιδιά Εν Δράσει από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν είχαν διάθεση και πνεύμα “ευρωπαϊκό”. Συντονίζουν εδώ και πολλά χρόνια δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της κινητικότητας των νέων, την ανταλλαγή εμπειριών, την συμμετοχή σε δίκτυα με κοινούς σκοπούς, την ανάδειξη της αξίας της μη τυπικής μάθησης, την δημιουργία ισχυρών δεσμών με άλλες Μη Κυβερνητικές οργανώσεις του κόσμου, την συνεχόμενη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η οργάνωση στους νέους της Ελλάδας.

Η οργάνωση συνεργάζεται πολλά χρόνια με την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας σε προγράμματα εθελοντισμού και νεολαίας, οργανώνει συναντήσεις νέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις, φιλοξενεί ξένους εθελοντές στην Ελλάδα και προετοιμάζει και στέλνει Έλληνες εθελοντές στο εξωτερικό.

Παράλληλα συμμετέχει στην διοικητική δομή του δικτύου (Global-inks) προωθώντας τη συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής.